Uusi tapa oppia ja opettaa – XR-teknologiat ovat uusi normaali Careeriassa

Digitalisaatio poistaa aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia oppimisympäristöissä ja opiskelussa. Careeriassa on yhteiskehitetty opettajien kanssa useita
oppimissisältöjä VR-ympäristöön. Kehitystyö alkoi jo vuonna 2019 Simupro –projektissa tehdyllä pilotilla: prosessialan koulutukseen olennaisesti liittyvä koetehdas 360-kuvattiin, ja sisällöksi rakennettiin pakopeli-ideologialla vuorovaikutteisia tehtäviä Wonda VR-ohjelmiston avulla ja 3DBear Oy:n ohjauksessa. Pilotti herätti valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paljon huomiota, koska oli ensimmäinen laatuaan. Sitä esiteltiin Opetushallituksen ja AMKE:n tilaisuuksissa sekä New Yorkin Manhattanin alueen koulujen koulutustilaisuudessa.


Pakopelin muotoon toteutettu prosessialan VR-oppimisympäristö.

Sittemmin Careeriassa VR-kehitystä on jatkettu 3DBearin tuella laaja-alaisesti eri koulutusaloilla yhdessä sekä yhteisiin palveluihin liittyvissä yhteyksissä. VR-kehitykseen koulutettu henkilökunta on ollut motivoitunutta ja he kuvailevat työskentelyä innostavaksi. Kevään 2021 yhteiskehitystyöpajatyöskentelyn tuloksia esiteltiin webinaarissa kesäkuun alussa.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat Seija Ruotsalainen-Karjula ja Anu Lassila ovat erinomainen esimerkki innovatiivisen pedagogiikan viemisestä käytäntöön. He ovat kehittäneet jo kaksi VR-ympäristöä, ja työ jatkuu. Ensimmäinen ympäristö oli Careerian opetushenkilöstölle suunnattu sote-simulaattorin käyttöohje, jonka avulla opettaja tai ohjaaja voi itsenäisesti tutustua simulaattoriin ennen sen varsinaista käyttöä opetustarkoituksessa. Toinen on lähihoitajakoulutukseen kehitetty Ergonomia- ja apuvälineet -niminen VR-ympäristö, jonka pedagoginen tavoite on, että opiskelijat oppivat työskentelemään ergonomisesti, noudattamaan ergonomisen avustamisen ja työturvallisuuden periaatteita, tuntemaan apuvälineet ja ohjaamaan niiden käytössä. Opiskelija tutustuu VR-ympäristöön aluksi opettajan tai ohjaajan ohjauksessa. Sen jälkeen opiskelija voi ajasta tai paikasta riippumatta opiskella ja kerrata asioita itsenäisesti ja lopulta suorittaa lopputestin. Kaikki tämä onnistuu myös kotoa käsin verkkoselaimella.

“Halusimme kokeilla oppimisympäristöjen laajentamista VR-todellisuuteen. Lisäksi halusimme kehittää omaa ammattitaitoamme ja uusia pedagogisia menetelmiä sekä osallistaa opiskelijat aktiiviseen oppimiseen. Halusimme myös etsiä VR-ympäristöjen käyttötarkoituksia suhteessa opetuksen tavoitteisiin” kertovat Seija ja Anu.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat Seija ja Anu kertomassa kehittämästään ergonomian VR-ympäristöstä Thaimaa-verkoston tapaamisessa.

Soten ergonomiaympäristöstä on tehty myös englanninkielinen versio. Careeria on mukana Opetushallituksen Thaimaa-verkostossa, jossa thaimaalaiset yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan Careerian VR-ympäristöön ja ergonomiaopetukseen virtuaalisesti. Tämä on mahdollistanut kansainvälisen kokemusten, tiedon ja hoitokulttuurin jakamisen opiskelijalähtöisesti. Englanninkielistä versiota voidaan hyödyntää myös Ammatillisessa vuorovaikutuksessa vieraalla kielellä -koulutuksessa lähihoitajille.

Careerian XR-kehitys on saanut myös kansainvälistä huomiota.


Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia opetuksen ja oppimisen rikastamisessa tullaan hyödyntämään jatkossakin. Careeria on yhteistyössä 3DBearin kanssa kehittänyt AR- ja VR-verkkokurssit Moodleen. Verkkokurssit ovat tällä hetkellä pilotointivaiheessa, ja niitä voi valita osaksi opintoja vuoden 2022 aikana. YTO-opintoihin kuuluva 3 osp:n kurssi on perehdytys XR-teknologioihin. Kurssi herättelee opiskelijaa pohtimaan ja suunnittelemaan teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia omalla opiskelualallaan. Laajemmat ammatilliset AR- ja VR-verkkokurssit vievät opiskelijan syvemmälle XR-maailmaan. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on taito suunnitella ja toteuttaa sisältöä uusilla, digitaalisilla työkaluilla esimerkiksi työelämäjakson aikana. Verkkokurssit ovat myös opetushenkilöstön käytössä osaamisen kehittämisen työkaluna.

 

Lisätietoja antaa Riitta Malmberg, puh. 040 637 7126

 

Lisää AR- ja VR-opetussisältöjä