Virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja Centriassa

Hybridiopetuksen yleistymisen myötä tarve erilaisille oppimisympäristöratkaisuille on noussut merkittävästi. Centria ammattikorkeakoulussa tilanteeseen on vastattu monipuolistamalla oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Centriassa virtuaaliset oppimisympäristöt ovat yksi keino tukea opiskelijoiden monimuotoisia opintopolkuja sekä mahdollistaa opetuksen tasalaatuisuus toteutustavasta riippumatta.

Koronapandemian vauhdittaman oppimisympäristöjen muutoksen myötä yhä useampi opiskelija osallistuu opetukseen etä- tai hybriditoteutuksena. Centrian digipedagogiikan asiantuntija Janne Torvikoski toteaa, että muutos on jäänyt monilta osin pysyväksi. Centriassa pidetään tärkeänä, että opiskelijoiden monipuolistuneita opintopolkuja voidaan tukea erilaisin opetuksen keinoin. Centrian ja 3DBearin yhdessä tuottamat sähkölaboratorioiden virtuaaliset oppimisympäristöt ovat erinomainen esimerkki monimuotoisten opintopolkujen tukemisesta. Sähkö- ja automaatiotekniikan puolella suurin osa opiskelijoista on monimuoto-opiskelijoita. Opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea ja osallistuvat opetukseen pääsääntöisesti etänä. VR-oppimisympäristöjen avulla saatava kokemus konkreettiseen laboratoriotyöskentelyyn on erityisen arvokas, koska monimuoto-opetuksen lähijaksoilla aikaa on käytettävissä rajallisesti.

“Ensimmäisellä laboratoriokäynnillä opiskelijoiden kallista peliaikaa menee hukkaan, kun tutustutaan turvatoimiin ja etsitään laitteita. VR-ympäristöt mahdollistavat, että lähiopetuksessa päästään suoraan töihin”, taustoittaa Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Kari Saaranen. Kari näkee ajasta ja paikasta riippumattoman, turvallisen tutustumisen laboratorioympäristöihin tärkeänä opiskelijalle. “Yleiset pelisäännöt ovat aloittavilla opiskelijoilla usein hukassa ja VR-ympäristöjen avulla on mahdollisuus kerrata ja harjoitella rauhassa niin monesti kuin haluaa ja aikaa riittää”, Kari jatkaa.

Screenshot 2023-10-30 at 14.02.18Virtuaalikierroksen avulla tutustutaan ennakkoon sähköalan laboratorioihin eri paikkakunnilla. VR-ympäristöissä käydään läpi mm. sammuttimien sijainnit, hätäpoistumistiet, hätä-seis-painikkeet ym. turvatekniikka. 

Virtuaaliset toteutukset tehtiin yhteistyönä Centrian lehtoreiden ja asiantuntijoiden sekä 3DBearin välillä. Virtuaalikierroksen avulla tutustutaan kolmeen eri sähköalan laboratorioon eri paikkakunnilla. VR-ympäristöissä käydään läpi turvatekniikka mm. sammuttimien sijainnit, hätäpoistumistiet, hätä seis-painikkeet ym. Lisäksi harjoitellaan laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden sijainnit, käyttötarkoitukset ja yleiset toimintaohjeet laboratoriotiloissa. Centriassa kehitettiin myös laboratoriotyöskentelyä demoava oppimisympäristö pakopelin muotoon. Pelissä opiskelijoiden on suoritettava tietyt tehtävät laboratoriossa ohjatusti. Opiskelijat ovat ottaneet toteutukset hyvillä mielin vastaan ja kommentoivat sitä seuraavasti Sähköturvallisuus-opintojaksolla:

Olispa ollut meidänkin aikana.
Tuntui kuin olisi ollut itse paikalla tekemässä.
Kiva päästä heti näkemään, mitä on tulossa. Pakopelissä ei kaikki laskut
vielä onnistunut, täytyy kerrata.
Herätti mielenkiinnon labratyöskentelyyn eri tavalla kuin aloituspäivässä
kerrotut asiat.


Monimuoto-opetuksen mahdollistavat oppimisympäristöt antavat selkeää kilpailuetua oppilaitokselle. “Mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun ja elämäntilanteen mukaisesti on selkeä kilpailuetu. Centrialla on jo pitkään ollut paljon monimuoto-opetusta ja kansainvälisiä opiskelijoita. Aidosti ajasta ja paikasta riippumaton joustava opetus sopii Centrian tarpeisiin erittäin hyvin”, kertoo Janne. Centriassa on myös pilotoitu täysin uudenlaista opetuksen tapaa, HyFlex-opetusta, hyvin kokemuksin. “HyFlex-mallin mukaisella opintojaksolla opiskelija voi itse valita osallistumistapansa  lähi-, hybridi- ja omatahtisen verkko-opiskelun välillä”, selittää Janne.

Pakohuonepeli_Centria

Pelin avulla opiskelija pääsee tutkimaan, mitä mittalaitekaapeista löytyy, miten kuormituslaitteet valitaan, kuinka teholähteitä käytetään ja tärkeimpänä, kuinka kytkennät rakennetaan turvallisesti.

Janne näkee, että virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat myös pilotoitua HyFlex-mallin opetusta, sillä ne mahdollistavat fyysisten tilojen tai toiminnan tuomisen verkon kautta osallistuvien ulottuville. “Esimerkiksi mahdollisuus tutustua tiloihin ja ympäristöihin virtuaalisesti tukee HyFlexin perusajatusta, jossa kaikille opiskelijoille tulisi tarjota mahdollisuus samoihin oppimistuloksiin osallistumistavasta riippumatta”, sanoo Janne. Centriassa kehitetään HyFlex- opetusta sitoutuneesti, ja HyFlex-mallin mukaiset opintojaksot käynnistyvät vuonna 2024. Erilaiset etä- ja hybridiopetusta tukevat oppimisympäristöratkaisut tulevat olemaan tiivis osa HyFlex-mallin opetusta.


--

Projekti toteutettiin yhteistyönä 3DBearin ja Centrian välillä. Centrian puolella oli vahva ote tekniseen työstöön VR-alustalla, Janne Heikkilän ja Janne Torvikosken johdolla. Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Kari Saaranen mahdollisti toteutusten erinomaisen substanssin.


Kysy lisää projektista:

Janne Torvikoski, (janne.torvikoski@centria.fi), Digipedagogiikan asiantuntija, Centria
Nenna Kaunisto, (nenna@3dbear.fi), COO ja projektista vastannut, 3DBear

Janne Heikkilä, Opetusteknologian asiantuntija Centria
Kari Saaranen, Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori, Centria


Oletko kiinnostunut vastaavanlaisen projektin toteutuksesta? Ota yhteys Nennaan (nenna@3dbear.fi)!