Hamissa metsämatematiikka yhdistettiin tiiviisti ammatillisiin opintoihin vr-teknologialla

Hamissa opiskelijat voivat nyt saada konkreettisen käsityksen siitä, mikä merkitys matematiikan asioiden hallitsemisella on käytännön metsäalan työssä. Taustalla on tavoite tukea opiskelijoita matematiikan asioiden oppimisessa sekä motivoida siihen, yhdistämällä yto-opinnot tiiviisti ammatillisiin. Hami kehitti yhdessä 3DBearin kanssa VR-harjoitteen istutuksen omavalvontamittaukseen, sekä AR-harjoitteen pinta-ala muutosten hahmottamiseen.

Hamin opettajien kanssa luoduissa harjoitteissa erityislaatuista on, että ne tukevat hyvin erilaisia oppijoita. Itse harjoitteisiin on sisäänrakennettu tarvittava tuki ja polut eriyttämistä ajatellen. Harjoitteita varten matematiikan osaamisen lähtötaso voi olla hyvinkin erilainen, ja silti jokainen opiskelijoista saa tarvittavan tuen. “Harjoitteiden avulla saadaan mielekkyyttä yto-aineeseen, yhdistämällä se ammatilliseen. Samalla matematiikan opetuksen voidaan nähdä tulevan mielekkäämmäksi myös opettajalle, kun asiat saa kytkettyä ammatilliseen”, toteaa vararehtori ja metsäalan koulutuspäällikkö Kari Saarelma.

 

Kuva 1. VR-harjoitus alkaa koealojen pinta-ala laskennalla, minkä jälkeen siirrytään istutusalueelle. Opiskelija voi edetä pinta-alalaskuissa kohta kohdalta tukea saaden. Tehtävässä opiskelija pääsee myös haastamaan itseään ja kokemaan onnistumisia “Jee, pääsin läpi! Hyvä fiilis.”

“Hamin puolelta todetaan itse ohjelman käytön olevan helppoa, mutta suunnittelun ja käsikirjoituksen rooli on valtava, ja se vaatii aikaa ja osaamista”

Tiivis yhteistyö sekä matematiikan että ammatillisten opettajien kanssa projektin aikana varmisti, että tehdyt harjoitteet tukevat aidosti opiskelijoiden oppimista. Harjoitteet suunniteltiin hyvin tarkasti ennen toteutusta, ja se näkyy lopputuloksessa. Projektiin osallistuneet opettajat olivat myös tiiviisti mukana sisällön rakentamisessa alustalle, ja saivat opin alustan käyttöön. Hamin puolelta todetaan itse ohjelman käytön olevan helppoa, mutta suunnittelun ja käsikirjoituksen rooli on valtava, ja se vaatii aikaa ja osaamista. 3DBearin puolelta ollaan ehdottomasti samaa mieltä. 

 

Kuva 2. Kuvassa opiskelija on hahmottanut aarin mitat nurmikolle ja seuraavaksi on luvassa taimien istutustyö AR:n avulla. Opiskelijatestaukset vahvistivat, että tehtävä auttaa lisäämään ymmärrystä aarin koosta sekä pinta-alan muutoksista.

 

Hamissa harjoitteiden taustalla on tarve tukea opiskelijoita esimerkiksi pinta-ala muutosten hahmottamisessa sekä yksikkömuunnoksissa. Matematiikan asioiden käsittely käytännön metsäalan työtehtävien yhteydessä on välttämätöntä ilmiön hahmottamiseksi. Metsäalan lehtori Terhi Mäkinen taustoittaa haasteita käytännön opetustyössä: “Kun maastokäynneillä pyrkii antamaan opiskelijoille ymmärrystä matematiikan merkityksestä käytännön työlle, noin kymmenen opiskelijaa taustalla heittää käpyjä, missä muutama kuuntelee.” Terhi toteaa, että XR-harjoitteiden myötä tilanne on toinen: “Nyt jokainen keskittyy itse omaan suoritukseensa, kun pääsee oikeasti tekemään ja laskemaan käytännössä virtuaalisessa, aidossa ympäristössä. Näin opiskelijat vahvistavat myös opittua”.

Kari näkee yto-opintojen yhdistämisellä ammatilliseen suuren potentiaalin. “Kun yto-opinnot kytketään työhön, opinnot ovat paljon helpompia heille, jotka haluavat työskennellä käsin ja käytännössä. Kun tähän lisää pelillisyyden, potentiaalisesti opiskelija oppii ilman, että hän tajuaa oppivansa.” Kari summaa yto-opintojen yhdistämisen ammatillisiin tukevan opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden saavuttamista, sekä ripeää työhön siirtymistä. 

 

Kirjoittaja:

Sara Käkönen, projektista vastannut 3DBear

Kysymyksiin projektista vastaa Terhi Mäkinen, lehtori ja opinto-ohjaaja metsäala, terhi.makinen@hami.fi