HyGGe-koulu - hyvinvointiteknologiaa ja konkreettisia asiakastarinoita

3DBearin tiimillä oli ilo olla mukana toteuttamassa kahdeksan ammatillisen oppilaitoksen välistä HyGGe-hanketta, jossa yhdistettiin upeat verkoston luomat oppimisympäristöt koherentiksi, pedagogiseksi kokonaisuudeksi. Lopputuloksena syntyi kaikille avoin virtuaalinen HyGGe-koulu - hyvinvointiteknologian asioiden oppimisen tukemiseen yli ammatillisten alojen rajojen.   

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa opiskelija pääsee tutustumaan hyvinvointiteknologiaan mm. vierailemalla Sirkan ja Sepon kotona virtuaalisesti ja pohtimalla sitten heidän asumista tukevia hyvinvointiteknologian laitteita. Virtuaalisessa hyvinvointiteknologia-huoneessa opiskelija taas pääsee käsiksi lukuisiin kiinnostaviin hyvinvointiteknologialaitteisiin ja niiden käyttökohteisiin. HyGGe-koulu palvelee opiskelijoiden lisäksi myös opettajia!

HyGGe-koulussa polutuksen, värikoodien ja navigaatiopainikkeiden tarkka suunnittelu olivat keskiössä koherentin ja saavutettavan oppimisympäristön kehittämiseksi.

Winnovan HyGGe-hankkeen tiimin projektipäällikkö Mirva Julkunen ja lehtorit Jonna  Vuorinen ja Eija Kallio kirjoittavat hankkeesta seuraavaa:

HyGGe-koulua on esitelty eri tilaisuuksissa ja huomiot ovat olleet uteliaan innostuneita. Käyttäjät ovat maininneet mm. selkeästä ilmeestä ja uudesta innovatiivisesta tavasta yhdistää usean oppilaitoksen tekemistä. HyGGe-virtuaalikoulu on esimerkki uudenlaisesta vaihtoehtoisesta oppimisen tavasta sekä innovatiivisesta pedagogiikasta. Tämä huomattiin myös WinNovassa,  jossa HyGGe-koulu sai kunniamaininnan vuoden pedagogisena tekona.

HyGGe-koulusta löytyy erillinen hyvinvointiteknologia-huone, jossa opiskelijat voivat tutustua erilaisiin hyvinvointiteknologian ratkaisuihin hankkeessa tuotetuista teknologiakorteista.

Erityisen hyvänä on pidetty myös tarinallista pedagogiikkaa, joka HyGGe-koulun poluissa kantavana ideologiana. Vaikka HyGGe-koulu virtuaalinen ympäristö, niin siellä keskeinen osa oppimista on asiakastarinat eli ihminen. HyGGe-koulun asiakastarinat johdattavat opiskelijat havainnoimaan juuri kyseiselle asiakkaalle/potilaalle/asukkaalle soveltuvia hoidollisia toimia, jotka auttavat juuri hänen elämäntilanteessaan. 

Myös verkoston jäsenet kokivat HyGGe-hankkeen antoisaksi:

"Verkostoyhteistyön avulla tutustuttiin kiinteästi toisiin oppilaitoksiin ja täten jaettiin hyviä pedagogisia käytänteitä toisiltamme.”

“—oli mahdollisuus kuulla eri oppilaitosten toimintamalleista ja opetuskäytännöistä”

“Hanke on motivoinut opettajia kehittämään omaa hyvinvointiteknologiaosaamistaan sekä innostanut sen hyödyntämistä myös opetuksessa.”

Kun HyGGe-verkostossa lähdettiin miettimään toimivaa ja innovatiivista alustaa ja tekniikkaa, joka voisi palvella oppimista, valikoitui yhteistyökumppaniksi 3DBear. Pidimme tärkeänä, että löydämme yhteistyökumppanin, joka tulee meille aktiiviseksi kehittämiskumppaniksi ja rinnalla kulkijaksi yhteisellä HyGGe-matkalla. Toivoimme myös asiantuntijuutta teknisessä materiaalien poluttamisissa. Projektiyhteistyö alkoi 3DBearin Rasmuksen kanssa ja koimme heti, että HyGGen tarve ja tavoitteet ymmärrettiin. Projektin kehittämistyössä vastuussa ollut Sara 3DBearilta ratkaisi monia hyggeläisten tarpeita ja pulmia, kun HyGGe-verkostolla oli ajatuksia siitä, miten toivoisimme tarinoiden ja polkujen etenevän. Saran tiimille vielä kiitokset sitoutumisesta hankkeemme laadukkaaseen loppuun viemiseen ja yhteisestä loppukiristä, jota teimme vuoden 2022 alussa viimeistellessämme kokonaisuutta.

HyGGe-koulun sisällysluettelo.

Projektin kehittämisen päävastuussa 3DBearin puolelta olleena haluan kiittää koko verkostoa mahtavasta yhteistyöstä. Koko verkoston kanssa työskentely oli todella mukavaa, kaikki verkoston jäsenet olivat aktiivisesti ja innolla mukana ja tämä ehdottomasti näkyy lopputuloksessa. Tämä projekti on hieno esimerkki virtuaalisten ympäristöjen hyödyntämisestä oppimisen tukemisessa ja ainutlaatuinen myös toteutukseltaan yli oppilaitos- ja oppiainerajojen. Suosittelen kaikille virtuaalisen HyGGe-koulun hyödyntämistä opetuksessa!

HyGGe-koulu löytyy täältä.

 

Kirjoittajat:

Sara Käkönen, projektista vastaava 3DBear

Mirva Julkunen, HyGGe-hankeen tiimin projektipäällikkö

Jonna Vuorinen, lehtori HyGGe-hankkeessa

Eija Kallio, lehtori HyGGe-hankkeessa

 

Lue lisää HyGGe-hankkeesta kehittäjien sanoin täältä: https://winnova.fi/hygge