3DBear-sovellus innosti nuoria lisätyn todellisuuden pariin KAJO-leirillä!

 

Suomen Partiolaisten järjestämä suurleiri Kajo kokosi heinäkuussa lähes 14 000 osallistujaa Evon metsiin. Osallistujia saapui ympäri Suomen sekä muualta maailmalta nauttimaan kesäisestä luonnosta, tapaamaan uusia ja vanhoja ystäviä, sekä kokemaan ja oppimaan uutta. Kajon teemana korostui tänä vuonna erityisesti kestävyys niin ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. 3DBear pääsi AR-sovelluksellaan osaksi tätä tapahtumaa. 

Kajon kohderyhmää olivat 11–17-vuotiaat nuoret, jotka pääsivät leiriviikon aikana osallistumaan erilaisiin ohjelmalaaksoihin. Yksi näistä oli Tulevaisuuslaakso. Tulevaisuuslaaksossa osallistujat haastettiin pohtimaan, miten tämän päivän valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen, sekä kuvittelemaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Osana tulevaisuusteemaa laaksossa käsiteltiin myös teknologiaa ja sen roolia tulevaisuudessa. Teknologiapolulla nuoret pääsivät tutustumaan erilaisiin teknologian muotoihin, kuten AR ja VR-teknologiaan, sekä robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, haastamaan itsensä legorobotin ohjelmoinnissa, ideoimaan uusia mahdollisia teknologian ratkaisuja tulevaisuudessa, sekä pohtimaan sosiaalisenmedian vaikutuksia yhteiskunnassa kriittisestä näkökulmasta.

Nuoret 3DBearin AR-haasteen parissa. 

3DBear valittiin yhdeksi yhteistyöyritykseksi mukaan toteuttamaan teknologiapolkua AR-osaamisensa vuoksi. 3DBearin opetuskäyttöön suunnittelema AR-sovellus nähtiin mielenkiintoisena ja kiinnostusta herättävänä mahdollisuutena tarjota nuorille kokemuksia AR-teknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Yhdessä 3DBearin kanssa toteutettiin Kajon Tulevaisuuslaaksoon teknologiapolulle toimintapiste, missä nuoret pääsivät tarttumaan AR-haasteeseen ja luomaan tablettitietokonetta hyödyntäen 3DBearin AR-sovelluksella oman visionsa siitä, miltä Kajo-leiri voisi näyttää tulevaisuudessa vuonna 2050. 

Viikon aikana 3DBearin toimintapisteellä ennätti vierailla yli 3 000 nuorta ja aikuista niin Suomesta kuin mm. Kanadasta ja Isosta-Britanniasta. Nuoret innostuivat haasteesta ja viihtyivät sen parissa pitkään leikitellen erilaisilla vaihtoehdoilla ja ilmaisten itseään AR-maailmassa tuotettujen tarinoiden, kuvien ja videoiden muodossa. Osa nuorista innostui käyttämään sovellusta jopa siinä määrin, että he latasivat sen omalle älypuhelimelleen ja jatkoivat sen käyttöä ohjelmalaakson ulkopuolella. – Tämä huomattiin, kun 3DBearin AR-sovelluksen feediin alkoi ilmestyä yllättäen dinosauruksia leirin ruokalassa… Osa nuorista kertoi käyttäneensä sovellusta aiemmin koulussa, vaikkakin valtaosa tutustui sovellukseen ensimmäistä kertaa. Siitä huolimatta, että sovellus oli nuorille uusi, he osasivat käyttää sitä tottuneesti ja sujuvasti ilman sen kummempaa ohjeistusta sovelluksen käyttöön.

3DBearin sovelluksessa julkaistuja näkemyksiä Kajo leiristä vuonna 2050. 

AR-sovellus ja sen mahdollisuudet herättivät runsaasti kiinnostusta myös teknologiapolulla vierailleissa aikuisissa kävijöissä. Erityisesti sovelluksen hyödyntämismahdollisuudet opetuskäytössä kiinnostivat alalla työskenteleviä aikuisia. Kokemuksen pohjalta 3DBearin AR-sovellus on erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen ja sitä voidaan hyödyntää opetuksessa monissa eri oppiaineissa eri ikäisten oppijoiden kanssa. Sovelluksesta löytyy kirjaimien, numeroiden ja muotojen lisäksi esimerkiksi kokoelma erilaisia eläimiä, kasveja, planeettoja, tunteita ilmaisevia hahmoja, satuhahmoja, sekä paljon muuta. Vain oma luovuus on rajana sovelluksen hyödyntämismahdollisuuksille opetuksessa!

3DBearin AR-sovelluksen käyttöä tabletilla. 

Metsäolosuhteet eivät myöskään aiheuttaneet minkäänlaisia haasteita työskentelylle, vaan sovelluksen käyttäminen ulkona onnistui erinomaisesti. Sateen yllättäessä osallistujat pysyttelivät pressukatoksen alla ja laitteet pysyivät kuivana. Nuoret viihtyivät sovelluksen parissa hyvin ja se sai aikaan paljon naurua, intoa, keskittyneitä ilmeitä ja mielikuvituksen laukkaamaan! 3DBearin AR-toimintapiste oli todella onnistunut ja jäi varmasti positiivisesti nuorten osallistujien mieleen. 

Kirjoittaja:

 

Eeva Blomberg 

Eeva toimi KAJO-tapahtuman Tulevaisuuslaakson “kymppi-pestissä” suunnittelijana ja toteuttajana. Eevalla on kasvatusalan tutkinnon tausta.

Kajo 2022 oli Suomen Partiolaisten järjestämä kansallinen tapahtuma. Seuraava suurleiri järjestetään vuonna 2028.