Kestävän koulutuksen tärpit tulevaan lukuvuoteen - Tulevaisuuden osallisuutta rakentamassa

3D Bear - Teacher filter
3D Bear - Teacher filter

Elokuun koittaessa koulumaailmassa katse kääntyy tulevaan lukuvuoteen ja mielessä pyörii ideoita, ajatuksia ja suunnitelmia tulevan varalle. Tänä vuonna elokuu on minulle ensimmäinen lähes kahteenkymmeneen vuoteen, jolloin tarkastelen koulua kauempaa kuin oman opettajanpöydän takaa. Etäisyys on tehnyt hyvää ja kirkastanut visiota. Silti mielessä pyörii sama kysymys kuin aiempina vuosina. Millä eväillä lähetän oppilaani maailmalle?

 

Mitä jos tänä lukuvuonna harjoittelisimme erityisesti taitoja, joilla voi osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen? Miltä näyttää koulu ja opetus, joka auttaa meitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Tulevaisuutta emme toki voi ennustaa, mutta se ei ole ennalta määrätty ja voimme siihen vaikuttaa. Tulevaisuusajattelu istuu siten hyvin koulumaailmaan. Uskon, että me kaikki allekirjoitamme ajatuksen, että on ensiarvoisen tärkeää sitoutua pohtimaan asioita pitkälle tulevaisuuteen. Tämän päivän koululaiset tulevat kasvamaan ja elämään maailmassa joka poikkeaa siitä, mitä ympärillämme näemme. Tämä toki saattaa hämmentää lapsia ja nuoria, mutta suuremmin se velvoittaa meitä huomioimaan tulevaisuusnäkökulman koulun arjessa.

 

Digitalisaatio ei ole optio vaan ihmiskunnan välttämättömyys. Se on tuonut ja tulee tuomaan merkittäviä muutoksia työelämään. Yhä suurempi osa tulevaisuuden haasteista on yhteyksissä teknologiaan, joten niitä ratkomaan tarvitaan laaja-alaisia osaajia. Tästä näkövinkkelistä katsottuna digitalisaatio ei ole optio myöskään kasvatuksen saralla vaan välttämättömyys koulun arjessa. 3DBearilla haluamme olla rakentamassa tasa-arvoista yhteiskuntaa ja tulevaisuuden osallisuutta lisättyä todellisuutta ja 3d-teknologiaa hyödyntämällä. Digitaidoissa on nimittäin mitä suurimmassa määrin kyse osallisuudesta. Ennakointivalmiutta ja muutoskyvykkyyttä voidaan pitää tulevaisuuslukutaitona. Tähän tulee vielä yhdistää digitaalinen todellisuuslukutaito eli kyky ymmärtää todellisuutta: Mikä on siinä totta tai mikä mahdollisesti lisättyä?

 

3DBearilla kestävän koulutuksen ja tulevaisuuden osallisuuden rakentaminen ohjaa myös pedagogisen sisällön tuottamista. Kestävä koulutus sisältää niin yksilön, yhteisön kuin ympäristön tason. Yksilön tasolla se tarkoittaa, että tarjoamme uusinta teknologiaa hyödyntävän lisätyn todellisuuden ratkaisun (http://3dbear.io/3dbearar), joka mahdollistaa monimutkaisten asioiden ilmaisemisen visuaalisesti, huomioi siten erilaiset oppijat ja toimii erinomaisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden välineenä. Yhteisön tasolla se tarkoittaa, että luomme työvälinettä opettajille vastaamaan arjen digihaasteisiin 3d-teknologian osalta. Visionamme on tarjota jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet tulevaisuuden taitojen omaksumiseen. Ympäristön tasolla tämä tarkoittaa kaikessa toiminnassa ja opetusmateriaalissa kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista. Opettajanmateriaalimme on sähköisessä muodossa ja saatavilla puhelimeen helposti käden ulottuville.

 

Palataanpa kuitenkin takaisin opettajanpöydän äärelle ja koulun arkeen. 3DBearin kolme konkreettista tärppiä kestävään koulutukseen tulevana lukuvuonna ja lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen opetuksessa:

  1. Todellisuuslukutaito. Oppilasparit luovat lähiympäristöstä haluamansa lisätyn todellisuuden näkymän. Kuvat jaetaan ja keskustellaan yhdessä. Kuka hoksaa, mikä kuvassa on totta ja mikä lisättyä?

  2. Tunnetaidot. Miltä sinusta tuntui tulla tänään kouluun? Tai miltä sinusta tuntui olla tänään koulussa? Kerro se visuaalisesti lisäämällä tunnehahmo näkymääsi ja jaa se opettajalle. Harjoitusta voidaan tehdä viikoittain.

  3. Kaikki lukemaan: kuvita luettu kirja. Esittele luokalle lukemasi kirja visuaalisessa muodossa luomalla siitä näkymiä lisättyä todellisuutta hyödyntäen.

 

Viisautta ja voimaa tulevaan lukuvuoteen! Kun vauhti alkaa kiihtyä, kysy itseltäsi, mitkä taidot rakentavat tulevaisuuden osallisuutta. Siten, että lapsi tai nuori voi Maria Jotunin sanoin “ terveenä ja väkevänä täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä”.

 

Maria Muuri

Education Lead 3DBear