Lisättyä todellisuutta (AR) Tampereen päiväkodeissa

Kalkunvuori-3DBear-small-1b

Tampereen kaupungin kymmenessä varhaiskasvatuksen yksikössä on hyödynnetty lisättyä todellisuutta elokuusta lähtien 2018 lähtien.

Opettajien perehdytyksessä käytiin läpi tuntisuunnitelmat Muotojen maailma ja Lumottu oppimisympäristö. Tämän jälkeen opettajat ovat kehittäneet valmiiden tuntisuunnitelmien rinnalle omia pedagogisia innovaatioitaan ja käyttökohteitaan. Koulutusteknologian kehittäjinä myös me 3DBearilla olemme oppineet paljon.

Opettajien luvalla jaamme nyt Tampereen innovatiivisia käyttötapoja tässä blogissa. Tämä nivoutuu myös hyvin filosofiaamme, jossa parhaat käytännöt, ympäri maailman, levitetään kaikkien saataville.

Muotojen maailma tuntisuunnitelma lähtee liikkeelle siitä, että lapset rakentavat pelkkiä perusmuotoja käyttäen oman mallinsa, kuten patsaan. Kalkunvuoren päiväkodissa kehitettiin Muotojen maailma -tuntisuunnitelmaa etsimällä perusmuotoja myös sisältä ja ulkoa - samalla harjoitellen tunnistamaan tasokuvioita ja kolmiulotteisia geometrisia muotoja.

Samalla lapset harjoittelivat perspektiivin käsitettä: voiko lähellä oleva muoto olla yhtä suuri kuin kaukana oleva.

Lapset asettelivat perusmuotoja päiväkodin muotoihin sopivasti.

Lapset asettelivat perusmuotoja päiväkodin muotoihin sopivasti.

Lapset tutustuivat perusmuotoihin rakentamalla niitä ensin paperista ja sitten etsimällä samoja muotoja 3DBearissa.

Lapset tutustuivat perusmuotoihin rakentamalla niitä ensin paperista ja sitten etsimällä samoja muotoja 3DBearissa.

Lapset taittelivat myös geometrisia kappaleita paperista. Kolmen hengen ryhmissä tehtiin rakennelma, johon 3DBearin avulla etsittiin samanlaiset muodot. Samalla harjoiteltiin muodon liittämistä kuvaan, liikuttamista ja värin vaihtamista sekä kuvan tallentamista. Ryhmätyöskentelytaidot harjoittuivat myös.

Lastentarhanopettaja Marika Kuusiston sanoin: “Aluksi annoimme lasten valita vain muotoja, joiden avulla harjoiteltiin sovelluksen käyttöä. Muodot valikoitui, koska käsittelimme niitä muutenkin matematiikassa. Kun sovelluksen käyttö tuli tutuksi, annoimme myös tehdä kuvia vapaasti.”

Läheiselle juoksuhaudalla lapset puolestaan hyödynsivät historiakokoelmaa.  

“Juoksuhaudat valikoitui aiheeksi, koska ne sijaitsevat koulurakennuksemme ympärillä”, kertoo Marika. “Käsittelimme niiden historiaa ensin. Lapset toteuttivat kuvat pareittain. Ohjeistuksena oli, että käytetään esineitä, kasveja ym. joita Juoksuhaudalla olisi voinut olla 100 vuotta sitten, kun ne rakennettiin. Aluksi katsoimme vaihtoehtoja yhdessä, mutta parit tekivät valinnat itsenäisesti.  Myöhemmin kirjoitimme pienet tarinat Trageton -menetelmällä pareittain otetuista kuvista.”

Lapsen tekemä kuva historiagalleriaa hyödyntäen.

Lapsen tekemä kuva historiagalleriaa hyödyntäen.

Lapset työskentelivät yleensä ryhmissä, jolloin ryhmätyöskentelytaidot harjaantuivat työskentelyn lomassa. Tabletit tuettiin esim. tuolia tai pöytää vasten, jolloin työskentely on helpompaa ja pienen lapsen käsi ei väsy pidellessä laitetta kädessä.

Kalkunvuori - 3DBear

Minkälainen kokemus käyttö on ollut?

“Kokemuksena: lapset tykkää, ovat innokkaita ja sekä varmoja sovelluksen käyttäjiä”, sanoo Marika Kuusisto. “Sovelluksen aiheita on ollut helppo liittää käsiteltäviin aiheisiin. Koemme, että se tukee oppimista monipuolistaen toiminnallista oppimista eikä ole irrallinen ns. ylimääräinen ‘peli’.”

Vastaavia innovaatioita on tehty myös muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä Tampereella. Koiviston koulun eskarissa lähdettiin lisättyyn todellisuuteen tutustumaan mm. valokuvan kautta.

“Meillä oli paljon poikia ryhmässä, jotka pelaavat videopelejä”, kertoo lastentarhanopettaja Sanna Mustonen. “Siinä helposti sekoittuu, mikä on totta ja mikä ei. Lähdettiin pareittain kokeilemaan mitä siihen kuvaan voi liittää, kun itse on kuvassa mukana. Parityöskentelynä piti kommunikoida sanallisesti toisen kanssa, että mene kauemmaksi ja nosta ylemmäksi. Kokeiltiin yhdistää valokuvaa ja 3D-muotoja 3DBearin teksturoinnilla. Samalla tuli harjoiteltua muotoja ja todellisuudenlukutaitoja.”

Lisäksi varhaiskasvatuksen yksiköissä on mm. lähdetty liikkeelle saduista ja puhuttu siitä miten satu rakentuu. Tämän jälkeen lapset saivat miettiä omaa satua ja visualisoida sen 3DBearissa.

Käytettiinpä 3DBearia jopa vanhempainillassa, jossa lapset olivat mukana ja opastivat aikuisia. Lapset ottivat kuvan vanhemmastaan ja lisäsivät kuvaan 3D-muodon ja teksturoivat kyseisen muodon omalla selfie-kuvallaan. Lapsi näin opetti aikuista lisätyn todellisuuden hyödyntämisessä!

Kaukjärven eskarissa puolestaan lähdettiin liikkeelle ympyrän ja pallon erosta. Sitten lieriön ja neliön eroista. Tämän jälkeen teksturoitiin 3D-muotoja. Lapset tekivät myös isoja jäätelöitä lieriön ja pallon avulla.

Tampereen varhaiskasvatuksen yksiköiden käyttö osoittaa hienolla tavalla, että parhaat innovaatiot tapahtuvat opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. On ollut suuri ilo saada oppia lapsilta ja opettajilta.

 

Kristo Lehtonen, 3DBearin toimitusjohtaja.