Savon ammattiopistossa haetaan VR:llä laatua puutavarakuljettajakoulutukseen

Savon ammattiopistossa on käynnissä tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittämishanke. Yhtenä hankkeen osana yhteiskehitettiin Savon ammattiopiston opettajien ja 3DBear:in kanssa virtuaalinen  ajoonlähtötarkastus puutavarayhdistelmäajoneuvolle. Projektissa mukana oleva hankepäällikkö Arto Kärkkäinen kertoo hankkeesta seuraavaa:  “--kehittämishankkeessa tavoitteena on saada digioppimisympäristöjen avulla vaikuttavuutta, tasalaatuisuutta ja ympäristökuormitusta vähentävää, nykyaikaista opetusta”. 

Arto kertoo virtuaalisen oppimisympäristön sisällön tuotannosta seuraavasti:  “Tuotimme sisältöä, joka kuvattiin aidossa ympäristössä -- valmiiseen kuva- ja videomateriaaliin liitimme interaktiivisesti pelattavaa sekä opettavaista sisältöä”. 360-kuvaukset suoritettiin Savon ammattiopiston laadukkailla välineillä ja 360-kuvaa talletettiin 8K laatuisena. Jatkossa laitteisto mahdollistaa Savon ammattiopiston henkilökunnalle VR-ympäristöjen rakentamisen itsenäisesti. 3DBear:in projektien tavoitteena on aina se, että opettajat saavuttavat yhteiskehityksen myötä taidon AR- tai VR-oppimisympäristöjen tekemiseen.

Opiskelija suorittaa VR-oppimisympäristössä ajoonlähtötarkastuksen toimet vaihe vaiheelta.

Savon ammattiopiston päässä virtuaalisten oppimisympäristöjen erityisenä etuna koetaan se, että opiskelija saa tutustua tuotettuun sisältöön omaa tahtia ennen varsinaista opetustilannetta. Lisäksi hyödyksi koetaan se, että oppimisympäristö on paikasta ja ajasta riippumaton. VR-oppimisympäristön käyttö onnistuukin niin puhelimella, tabletilla, tietokoneella kuin VR-laseillakin. Arto toteaa asiasta seuraavaa: “-- opiskelijat voivat palata materiaaliin, mikäli tarvetta ilmenee”.  Myös opiskelijoille on annettu mahdollisuus seurata heidän omaa ammatillista kehitystään Workseed-integraation avulla. VR-opetussisällön käyttö onnistuu sitä kautta ja opiskelijan suoritukset kirjautuvat automaattisesti opiskelijan omaan profiiliin Workseedissä.

Virtuaalisen opetussisällön testausta VR-laseilla. Kuva: Savon ammattiopisto.

Savon ammattiopistossa koetaan, että alusta on erinomainen lisä opetukseen ja sen avulla voidaan ottaa huomioon myös opiskelijat, joilla saattaa olla keskittymisvaikeuksia. “Erityisesti VR-lasien kautta näytettävään sisältöön opiskelija voi keskittyä ilman taustahälyä tai muita häiriötekijöitä, toteaa Arto”. Myös opiskelijat antoivat positiivista palautetta sisällöstä sisällön pilottitestauspäivässä 15.9. Kuopion Kolmisopessa:

”Tehtävän sai tehdä rauhassa ja omaan tahtiin.”

” [kun sama harjoitus pidetään] ulkona isolle ryhmälle ei aina kuule mitä opettaja sanoo ja näin ollen menee väkisin jotain ohi.”

“Savon ammattiopistossa VR-ympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa on herättänyt mielenkiintoa henkilökunnan keskuudessa, mutta myös metsäyhtiöt ja kuljetusliikkeet ovat kiinnostuneet”, kertoo Arto. Savon ammattiopistossa  halutaan virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla tehostaa, yhtenäistää ja tasalaatuistaa opetusta sekä varmistaa opetuksen perusteellisuus. VR-kehitystyö jatkuu edelleen.

Arto Kärkkäinen, tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittämishankkeen hankepäällikkö, Savon ammattiopisto