Verhojen suunnittelua virtuaalisesti Sedussa

Sedussa rakennettiin VR-ympäristö tekstiili- ja muotialan sisustustekstiilien valmistamisen tutkinnon osaan yhteistyössä 3DBearin kanssa. VR-ympäristössä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan verhojen suunnitteluprosessia aina asiakkaan kohtaamisesta ja tarpeiden kuuntelemisesta suunnitteluun ja verhojen mittaukseen saakka. 

VR-sisällön tuottamisen taustalla on tavoite monipuolistaa oppimista ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus myös itsenäiseen harjoitteluun. Sedussa VR-sisältö koettiin opettajien keskuudessa opiskelijoille loistavaksi mahdollisuudeksi harjoitella esimerkiksi asiakaspalvelutilanteita ja varautua näin työelämän asiakaskohtaamisiin ennalta. VR-sisältöä on hyödynnetty Sedussa lähiopetuksessa ohjatusti ja itsenäisessä etäopiskelussa.

Opiskelijat harjoittelevat asiakkaan kohtaamista verhojen suunnitteluprosessissa.

VR-sisältö kehitettiin 3DBearin yhteiskehitysprosessia noudattaen. Sedun päässä kehitystyön alkutaival tuntui haastavalta, koska virtuaalinen oppimisympäristö aiheena oli täysin uusi. “Kenelläkään kyseiseltä ammattialalta ei ollut aikaisempaa kokemusta tällaisesta ympäristöstä”, toteavat projektiin osallistuneet opettajat Sedulta. Prosessin edetessä 3DBearin tuella päästiin kuitenkin hyvin vauhtiin: “3DBearin Rasmus antoi erittäin hyvää tukea sisällön käsikirjoittamiseen ja rakentamiseen, minkä pohjalta oli hyvä jatkaa työskentelyä oman tiimin kesken”, kertovat projektiin Sedun puolelta osallistuneet. Kehittämisprosessi koettiin Sedussa hyvin opettavaiseksi ja esimerkiksi käsikirjoituksen merkitys sisällön onnistumiseksi konkretisoitui prosessissa. Sedun opettajat toteavat, että käytäntö opetti hyvin ja seuraavissa projekteissa on helpompi jatkaa. Sedussa VR-sisällön kehityksessä yhdistettiin Sedun eKampuksen tiimin tekninen osaaminen sekä opettajien ammattialan substanssiosaaminen ja lopputulos on tämän mukainen.

3DBearin Rasmus Borg pitämässä VR-sisällön suunnittelua Sedun henkilökunnalle.

Tuotetun VR-ympäristön käyttöönoton myötä on saatu arvokasta palautetta sen jatkokehityksen tueksi. Sisältö on koettu mukavaksi vaihteluksi ja opetettavat asiat ovat painuneet opiskelijoiden mieleen VR-sisältöä läpi pelattaessa. Sisältöä aiotaan edelleen kehittää kokemusten pohjalta. Projektin aikana saavutettu taito VR-sisällön rakentamiseen mahdollistaa henkilökunnalle myös sisällön jatkokehittämisen, ilman 3DBearin apua. 

Sedussa VR-kehitystä on tehty koko oppilaitoksen tasolla, muun muassa eKampus hankkeessa. “Sedun tasolla olemme testanneet erilaisia VR-toimintaympäristöjä aktiivisesti ja pohtineet niiden roolia eKampus työtiloina. VR:n tiekarttaa rakennetaan ja pohditaan”, kertoo Sedun kehittämispäällikkö Minna Haasio. Minna toteaa, että Sedussa halutaan avartaa opettajien näkemyksiä hyödyntää VR teknologiaa omalla alallaan. Sedulla VR-teknologian käyttö on edennyt pisimmälle ajosimulaattorien maailmassa, logistiikka- ja sote-alalla sekä ravintola ja catering -aloilla”. Sedussa ymmärretään erinomaisesti, että digitaalisuus on päivän sana ja kehitystä jatketaan edelleen. Sedun VR-kehitystä on voinut seurata myös lukuisissa seminaareissa ja workshopeissa.

 

Kirjoittajat: 

Sedun lehtorit Tuire Karvala, Ulla Åby ja tuntiopettaja Jaana Pannula

Sedun kehittämispäällikkö Minna Haasio

 

Lisää AR- ja VR-opetussisältöjä