Virtuaalinen kotihoidon käynti ja AR-harjoite liiketalouden esillepanoon

Asiakkaan kanssa vuorovaikutuksen harjoittelua virtuaalisella kotihoidon käynnillä.
 
Valkeakosken ammattiopistossa yhteiskehitettiin opettajien kanssa kaksi oppimissisältöä; virtuaalinen kotihoidon käynti sosiaali- ja terveysalalle ja esillepanon harjoite liiketalouteen. Kotihoidon käynnin VR-ympäristössä opiskelijat oppivat kotihoidon käynnin suunnittelua ja liiketalouden AR-harjoitteessa he pääsevät harjoittelemaan tuotteiden esillepanoa eri objekteilla urheilukontekstissa. Molemmat harjoitteet ovat käytettävissä sekä lähi- että etäopetuksessa.
 
VR-sisällön yhteiskehitykseen osallistunut sosiaali- ja terveysalojen opettaja Johanna Kaittola kertoo kokemuksistaan: “Pelin kautta opiskelija pääsee kurkistamaan kotihoidon maailmaan käytännönläheisesti ja erilaisia teoriassa opiskeltuja asioita yhdistellen. Kotihoidon osa-alueita kuten mm. suunnitelmallista toimintaa,  asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn havainnointia, ravitsemuksen seurantaa, lääkehoitoa, aseptiikkaa ja kirjaamiseen liittyviä asioita voi opiskella perinteisten menetelmien rinnalla myös pelaamalla. Opetukseen saa tällä tavalla myös vaihtelua ja asiat konkretisoituvat pelissä suoritettaviin käytännön tehtäviin aivan eri tasolla kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Opiskelijat ovat kokeneet pelin mielenkiintoisena ja uutena opiskelutapana. Varsinkin silloin kun peliä pääsee pelaamaan VR-lasien kanssa selainversion sijaan, kokemus on aika huikea.”
 
Lääkkeiden jaon harjoittelua virtuaalisella kotihoidon käynnillä.
 
Valkeakosken ammattiopistoon rakennettiin myös immersiivinen tila, jossa voi hyödyntää AR- ja VR-laitteita sekä 360-kameroita oman virtuaalisen opetusmateriaalin tuottamiseen ja olemassa olevien simulaatioiden pelaamiseen. VR-laitteiston kautta käyttäjälle tuotetaan immersiivinen kokemus ja oppiminen tapahtuu turvallisesti virtuaalisessa ympäristössä. “Valkeakosken ammattiopiston oppimisympäristöt ovat kehittyneet ja monipuolistuneet lukuvuoden aikana. Uusien teknologioiden käyttöönotto on otettu innolla vastaan. VR-simulaatioita voidaan käyttöönottaa ja hyödyntää läpi opintojen, mikä tulee monipuolistamaan oppilaitoksen opetustarjontaa ja tulee tarjoamaan opiskelijoille uuden innovatiivisen tavan harjoitella simuloituja tilanteita virtuaalisessa ympäristössä. Samalla he tutustuvat uusiin teknologioihin ja harjoittelevat tulevaisuuden taitoja. Myös erilaiset oppijat hyötyvät, kun käytössä on erilaisia opetusmenetelmiä”, kertoo Valkeakosken ammattiopiston digioppimisasiantuntija Kirsi Tyynelä.
 
Valkeakosken ammattiopistossa innostus VR- ja AR-teknologioiden mahdollisuuksiin on tarttunut myös projektin ulkopuolelle. Opiskelijat ovat innostuneet itse rakentamaan liiketalouden VR-sisältöä ja myös muut opettajat ovat osoittaneet innostusta aiheeseen. “Sosiaali- ja terveysalan VR-pilotin ja liiketoiminnan AR-pilotin lisäksi liiketoiminnan merkonomiopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet asiakaspalvelutilanteiden virtuaalisia pelejä sekä he ovat toteuttamassa myös virtuaalitoteutusta Sääksmäelle -hankkeen kanssa, jossa toteutetaan virtuaalinen kierros Voipaalan kartanolle Sääksmäelle. Merkonomiopiskelijat ovat olleet myös 360-kuvaamassa Sääksmäen kulttuuriraitti -kohteita. On erittäin hienoa, että erilaiset paikalliset toimijat ja yhteistyötahot Valkeakoskella ovat olleet erittäin innostuneita 360-, AR ja VR-teknologian tuomista mahdollisuuksista”, kertoo Valkeakosken ammattiopiston digioppimisasiantuntija Kirsi Tyynelä. 
 
HubSpot Video
Liiketalouden AR-harjoituksissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan muun muassa halvan tai laadukkaan oloisen esillepanon luomista. 
 
Yhteiskehitykseen osallistuneille opettajille on nyt jäänyt taito rakentaa oppimissisältöjä myös jatkossa. Alun epäily taitojen oppimiseen on vaihtunut tyytyväisyyteen omien taitojen karttumisesta. “Tämä on hienoa, koska 3DBear:in projektien ensisijaisena tavoitteena ei ole ainoastaan tuottaa pedagogista ja ensiluokkaista sisältöä vaan antaa opettajille ja henkilökunnalle osaaminen tuottaa sisältöä itsenäisesti jatkossa”, kertoo projektista 3DBear:in puolelta vastannut Sara Käkönen. 

Valkeakosken ammattiopistossa AR- ja VR-kehitys jatkuu edelleen. Jäämme odottamaan, mitä siellä saadaan seuraavaksi aikaan!
 
 Tyynelä_Kirsi
 
Johanna Kaittola, sosiaali- ja terveysalojen opettaja VAAO
Kirsi Tyynelä, digioppimisasiantuntija VAAO
Sara Käkönen, projektista vastannut 3DBear