Tuotteistamisprosessin läpivientiä virtuaalisesti Xamkissa

Lumikenkäretkelle varusteiden valintaa kohderyhmä huomioiden.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa kehitettiin 3DBear:in kanssa yhteiskehityksenä VR-ympäristö, jossa voi harjoitella tuotteistamisprosessin läpivientiä. Xamkissa verkko-opetuksella on suuri rooli ja projektin taustalla olikin halu ja tarve tehdä verkko-opetuksesta tasokasta ja mielenkiintoista niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Projektissa mukana olleella Xamkin koulutusvastaavalla Anu Rantasella aihe on ollut pitkään mielessä. Anu kertoo restonomikoulutuksen verkkototeutusten kehityksestä seuraavasti: ”Alussa ajatuksena oli siirtää opetusta verkkoon miettimättä, ovatko materiaali ja tehtävät verkkoympäristöön soveltuvia. Viime vuosina kuitenkin mielenkiintoisten, monipuolisten sekä pedagogisesti oikeiden ratkaisujen löytämiseen on ollut suuri tarve".

Tarkemmaksi teemaksi VR-tuotteistamisprosessiin valikoitui lumikenkäilyretken suunnittelu japanilaisille turisteille tai leirikoululaisille. VR-tuotteistamisprosessissa käydään läpi kaikki tuotteistamisprosessin vaiheet aina ideoinnista asiakaslupaukseen ja työvaiheisiin. VR-ympäristössä opiskelija pääsee suunnittelemaan japanilaisille turisteille tai leirikoululaisille elämyksellisen matkan huomioiden yksityiskohdat.

Opiskelijat harjoittelevat virtuaaliympäristössä kohderyhmälle sopivaa kerronta-tyyliä.

VR-oppimisympäristön taustalla on Xamkin opettajien tekemä arvokas ajattelutyö, joka kiteytyi yksityiskohtaiseksi suunnitelmaksi VR-tuotteistamisprosessin rakentamiseksi. “Yhdessä saimme hyvin ideoitua projektia alkuun ja monien mielipiteiden yhdistäminen antoi kuvaa siitä, kuinka erilailla myös opiskelija voi tulevaisuudessa nähdä virtuaalisen oppimisympäristömme”, Anu Rantanen reflektoi. Myös yhteiskehityksestä 3DBear:in puolelta vastannut Rasmus Borg kommentoi, että Xamkin opettajat ovat tehneet huikean työn ja lopputulos on todella sen mukainen. Myös opiskelijat ovat pitäneet sisältöä mielenkiintoisena ja hyvänä lisänä opetukseen.

Xamkissa tämä projekti ei jää viimeiseksi ja jo nyt uusia VR-ympäristöjä on alettu tuottamaan. Tämän projektin nähdään osoittaneen toimivan tavan oppimisympäristöjen kehittämiseen, jota aiotaan hyödyntää myös jatkossa oppimisympäristöjen rakentamisen pohjana. Tuotteistamisprosessin VR-ympäristö on yksi hieno esimerkki Xamkin restonomikoulutuksen oppimis- ja kehittämisympäristö RestoLab:in tuloksista. RestoLab:ista löytyy kaikki tarvittava AR- ja VR-oppimisympäristöjen rakentamiseksi ja sitä voivat hyödyntää myös alueen yritykset. RestoLabin tavoitteena onkin luoda yhteyksiä opiskelijoiden ja työelämän välille. Tuotteistamisprosessin VR-ympäristö lisääkin Xamkin kohdalla kiinnostusta RestoLabin toimintaan niin suomessa kuin kansainvälisestikin. RestoLab sijaitsee fyysisesti Xamkin Mikkelin toimipisteessä.

Anu Rantanen, koulutusvastaava Xamk