May 4, 2017

....Koko Hela Grani -päivä..Koko Hela Grani -dag..Koko Hela Grani -day....

 

....


Hanketta testattiin Koko Hela Grani -päivän tapahtumassa Kauniaisissa.

Osallistujat pääsivät suunnittelemaan oman huoneen tabletilla ja testaamaan omia luomuksiaan oikeassa ympäristössä AR teknologian kautta.

Monet paikalla olevista näkivät ensimmäistä kertaa 3D-tulostimen toiminnassa ja pari pääsi itse laittamaan tulostuksen tulemaan.

Paikalla oli paljon ideoita ja luovuutta. Tässä tapahtumassa inspiroitui monia näkemyksiä ja ideoita uusista innovaatioista koulu käyttöön ja muuhun.

..

Projektet testades på Koko Hela Grani -dag evenemanget i Grankulla.

Deltagarna kunde designa sitt eget rum på en tablett och testa sina egna skapelser i den verkliga miljön genom AR-teknologi.

Många där såg 3D-skrivaren igång för första gången och ett par fick möjlighet att 3d-skriva helt själv.

Det fanns många idéer och kreativitet där. Denna händelse inspirerade många synpunkter och idéer om nya innovationer för skolanvändning och mer.

..

The project was tested at the Koko Hela Grani -day event in Kauniainen.

Participants were able to design their own room on a tablet and test their own creations in the real environment through AR technology.

Many of people there saw the 3D printer running for the first time and a couple got the opportunity to put the print on themselves.

There was a lot of ideas and creativity there. This event inspired many views and ideas about new innovations for school use and more.
….

Innovations for school 1
Innovations for school 2