Uusi oppimisympäristö

3D-teknologiat eli lisätty todellisuus (augmented reality, “AR”), virtuaalitodellisuus (“VR”) ja 3D-tulostus tulevat kuulumaan tulevaisuuden oppilaitosten vakiovarustukseen. Näihin tarvittavien laitteiden hankkiminen ei yksin riitä. Käyttäjät tarvitsevat pedagogisia sisältöjä, jotka luovat lisäarvoa oppimiseen. Opiskelijat hyötyvät näistä tekniikoista parhaiten, kun he pääsevät helposti kokeilemaan omalle alalleen relevantteja tehtäviä ja oppivat myös luomaan myös omaa sisältöä, esim. näyttämään ammatilliseen polkuun liittyvää omaa osaamistaan luovalla tavalla immersiota hyödyntäen.

Immersive-space-logo1000
Immersive-space-360

Avaa 360-kuva Immersiivisestä tilasta

 

Hyödynnettäessä tulevaisuuden 3D teknologioita opetuksessa on tärkeää edetä pedagogia edellä. Usein hankitaan laitteita miettimättä ammattialakohtaista pedagogista sisältöä, kompetenssin siirrosta omalle henkilökunnalle ei ole huolehdittu taikka käyttötuki puuttuu, jolloin henkilökunta turhautuu ongelmatilanteissa. 3DBear räätälöi ratkaisunsa aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen perusteella ja pystyy tarjoamaan parhaat teknologiat ja sovellukset (omat ja parhaat 3. osapuolten sovellukset), ammatillisiin polkuihin räätälöidyt koulutukset, työpajat ja käyttötuen.

 

3DBear:in pedagogisista hyödyistä on tehty tutkimuksia, pedagogisia evaluaatioita sekä lukuisia sovellusvertailuja. Immersion käytön ja 3DBearin ratkaisujen hyödyt opetuksessa ovat kiistattomat.

 

Ota yhteyttä

Immersive-space-office-2a-1